?

Log in

No account? Create an account

all_israel


Занимательный Израиль


Previous Entry Share Flag Next Entry
First rain named Hayore in 2011, from my windows, Haifa, Israel - 23 September 2011
danperry wrote in all_israel
Photobucket

Clickable
Raining

Photobucket 
The sky before the rain
Clickable


PhotobucketPhotobucket
Oren street


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Haperachim street


PhotobucketPhotobucket
Raining
Clickable  • 1
פשוט מדהים: גשם ראשון וחזר!
אבל למה אצלנו אין כזה?
רק טיפטוף! זה לא בסדר!
נא לשלוח חצי מזה שקיבלתם בחיפה גם אלינו! בעזרת הרוח בבקשה.
צילומים מדהימים!תודה.

תודה! אצלנו לא כל כך חזק...

זה עוד לא נגמר, אולי יגיע גם אליכם
:-)

... הייתי שולח לך יותר מחצי אם יכולתי לנשוף מספיק חזק
תודה לך :-)

יצא יפה מאוד!
:)
היצלחתה לבטא את הכוח שלו על המפרץ
:)
מס'3 זה גם נוף מהחלון שלי
:)

אני בטוח שאת רואה אותו דבר, לכן צילמתי גם בשבילך
:-)

תודה,תודה, במיוחד כשאין לי מצלמה נורמלית
:)

Ну это дождь, надеюсь, уже сегодняшний?

Саша, danperry не говорит на русском! :)

Я уже отвечал ему на русском языке.

אל תדאגי, אפשר לתרגם הכל לכל שפה שרוצים
:-)

אז סליחה עם אתה לא מבין רוסית

!!! כן, כן, היום, ובעוצמה כמו בחורף

אצלנו בנתניה היה רק רווח חזק

אני גר בבאר שבע ונורא מקנא בכם
אצלנו לא ירדה טיפה
תמונות יפות

תודה רבה, אבל אצלנו היה מבול כמו בחורף, וארוך כמו בחורף, רק הטמפרטורות לא ירדו, והיה לח נורא
:-)

נשאר לשמוח בשימתכם
!
אפילו טיפה לא ראינו וזה ליד נתניה! :(((

!!! אולי זו סיבה טובה לעזוב הכל ולעבור לחיפה

עוד לא עבדה תקוותינו!

  • 1